Giới thiệu

EHOSPITAL.TECH là chuyên trang giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0 dành cho khối bệnh viện của công ty Cổ Phần Giải pháp công nghệ elSAGA. Các giải pháp, phần mềm dành cho bệnh viện thuộc hệ sinh thái công nghệ elSAGA được liên kết với nhau mang đến giải pháp thông suốt cho bệnh viện, một màn hình, nhiều tính năng, đa dạng tiện ích, giúp cho nhân viên, bác sỹ, y tá và bệnh nhân dễ dàng sử dụng, giao tiếp qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bộ giải pháp, phần mềm của EHOSPITAL.TECH đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam theo Quyết định số 6858/QĐ0BYT của Bộ trưởng Y tế. Qua đó nâng điểm xếp hạng dành cho các bệnh viện khi thực hiện đánh giá theo quyết định này.

Chúng tôi mong muốn mang đến những tiện ích tốt nhất, là cánh tay nối dài của bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân, mang đến nhiều hơn các tiện ích giúp bệnh nhân được thoải mái tiện lợi nhất khi khám, chữa bệnh trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của thế giới.

DOWNLOAD: Bộ-Tiêu-chí-Chất-lượng-bệnh-viện-Việt-Nam-năm-2016_BẢN-CHÍNH-THỨC-.doc