Phần mềm KPI NVYT

Hệ thống phần mềm chấm điểm, kiểm tra dành cho nhân viên y tế được xây dựng giúp cho BGD bệnh viện dễ dàng xây dựng các hệ thống tiêu chí và đánh giá cán bộ nhân viên y tế nhanh chóng và khoa học.

Là cơ sở để các nhân viên y tế thực hiện và đảm bảo các quy trình thực hiện nâng cao chất lượng trong hoạt động y khoa của mình.

Với việc phát triển hệ thống KPI dành cho Nhân viên y tế là một trong những phần mềm giúp quá trình số hóa 4.0 của bệnh viện, tự động hóa,  nâng cao năng lực trong thời kỳ công nghệ thông tin và số hóa phát triển.

Hệ thống phần mềm KPI đánh giá nhân viên y tế được ehospital.tech phát triển và áp dụng rộng rãi được các đơn vị, bệnh viện đầu ngành áp dụng trong thời gian vừa qua.

 

Ehospital.tech

 

Phần mềm KPI NVYT

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.