XU HƯỚNG TIẾP THỊ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẼ THỐNG TRỊ NĂM 2020

Để có thể đáp ứng được các nhu cầu của bệnh nhân và cải thiện trải nghiệm của họ đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe (cssk)  , liệu các ngành công nghiệp cssk sẽ tạo ra xu hướng